• 22.10.2022 - 14:12

  Minneord Ole Henrik Krokstrand
 • Ole gikk bort 25. september, i en alder av 80 år. Med dette er en av de aller største kulturpersonene på Ringerike gått ut av tiden.

  Ole har i 41 år vært medlem av Ringerike Janitsjar. Alltid dedikert til det å være korpsmedlem. Alltid klar til å ta på seg verv i korpset, noe han også har hatt i alle år. En primus motor i det å drive korpset, legge til rette, ordne praktiske gjøremål, økonomi og alt annet som til enhver tid har vært nødvendig, i tillegg til å manifestere uttrykket «Korps er gøy».

  Vår takknemlighet over å ha fått gleden av å ha Ole som korpsvenn er uendelig. Årsmøtet i korpset i 2021 satte ord på det slik:

  Ole Krokstrand har vært medlem i RJ i 40 år.

  I mesteparten av tiden har han hatt verv i styret og vært en inspirerende deltager i alle de aktiviteter som har foregått. Utallige er de timer Ole har nedlagt i organisering, forberedelser og gjennomføringer på alle områder av korpsdriften i tillegg til en rekke praktiske oppgaver.

  Ole har i alle år vært den mest markante og stolte representanten både innad og utad for Ringerike Janitsjar og æres som RJ’s første æresmedlem.

  Men også på andre felter har både vi og andre deler av det frivillige kulturlivet på Ringerike fått gleden av det store engasjementet Ole har lagt for dagen. Opprettelsen, og senere utviklingen av Ringerike Kultursenter hadde neppe skjedd uten ildsjeler slik Ole var. På toppen av dette var han også trofast medlem av den «faste dugnadsgjengen» i alle disse årene, hvor de med sin innsats dekket de aller fleste vaktmester-oppgavene i kultursenteret.

  Etter noe sykefravær det siste året, håpet Ole på å kunne bli med å spille igjen senere denne sesongen. Slik skulle det ikke bli. Trist. Vemodig.

  Heidi, barn og barnebarn har mistet et avholdt familiemedlem. Ringerike Janitsjar har mistet vårt fremste medlem. Sporene er mange, og disse vil ikke bli glemt. Takk for at vi fikk være venn med Ole Henrik i disse årene og alt han har gjort for oss.

  I takknemlighet lyser vi fred over Ole Henrik Krokstrand’s gode minne.

  Korpsvenner i Ringerike Janitsjar


  Ringerike Janitsjar Tilbake