Ringerike Janitsjar • 20.05.2021 - 12:01

  Æresmedlemskap tildeles Ole H. Krokstrand
 • Årsmøtet 2021 i Ringerike Janitsjar ble avholdt 19. mai.
  Her ble Ole H. Krokstrand utnevnt til æresmedlem.
  Dette er en utmerkelse som er henger svært høyt og er tildelt for første gang i Ringerike Janitsjar.


  I begrunnelsen sier årsmøtet følgende:

  Æresmedlemskap tildeles Ole H. Krokstrand for mangeårig omfattende og tilstedeværende innsats langt utover de forventninger korpset har.

  Ole Henrik Krokstrand har vært medlem i RJ i 40 år.
  I mesteparten av tiden har han hatt verv i styret og vært en inspirerende deltager i alle de aktiviteter som har foregått. Utallige er de timer Ole Henrik har nedlagt i organisering, forberedelser og gjennomføringer på alle områder av korpsdriften i tillegg til en rekke praktiske oppgaver.

  Ole Henrik har i alle år vært den mest markante og stolte representanten både innad og utad for Ringerike Janitsjar og æres som RJs første æresmedlem.


  Ringerike Janitsjar Tilbake