Ringerike Janitsjar  • 03.06.2012 - 11:24

    Arnt 70 år
  • 17 korpskolleger overrasket Arnt med livlig musikk under hans 70-årsdag på Sundvolden Hotell sist lørdag

    Vi slutter oss til feiringen av en sprek og trofast 70-åring og gratulerer masse.


    Ringerike Janitsjar Tilbake