Ringerike Janitsjar  • 02.01.2013 - 16:20

    Ny treårsavtale med Sparebank 1 Ringerike-Hadeland
  • I dag, onsdag, har vi tegnet ny treårsavtale med sparebanken verdt 155 000 kr. 55 000 i år, 50 000 de to neste. Vi er svært takknemlige for at banken ser verdien av å ha et oppegående korps som banken kan assosieres med.

    Avtalen innebærer at banken er fornøyd med hvorledes vi har etterlevd våre forpliktelser i forhold til tidligere avtaler, og at de er stolte av oss. Avtalen gir også forpliktelser som vi kommer tilbake til, blant annet at vi må stille på spilleoppdrag inntil 5 ganger årlig. (Så langt har vel det meste vært 3 ganger).
    Nå iverksetter vi en liten konkurranse på Facebook. Hvor mye har banken støttet oss med totalt siden 2003? En flaske musserende i premie. Svar innen fredag kl 2400.


    Ringerike Janitsjar Tilbake