Ringerike Janitsjar

  • Den beste julekonserten i korpsets historie
  • Det er den samstemte dommen blant korpsmedlemmer som har vært med en stund. Publikum var tydeligvis enig.

    Stor takk til Øystein som på en inspirerende måte klarte å løfte oss ytterligere ett hakk etter konserten i Ullerål Kirke.

    En rigktig god og velfortjent jul til alle.


    Ringerike Janitsjar Tilbake