Ringerike Janitsjar

  • Vellykket, men slitsom 17. mai
  • Det ble en flott 17. mai for oss alle, selv om det var mange slitne blant oss da vi avsluttet med stil på Ringerike Sykehus.
    Hele 30 musikanter holdt ut helt til slutt, og det ble det satt stor pris på. Kanskje var det nettopp på Austjord og på sykehuset tilhørerne var mest takknemlig, selv om de ikke var synlige fra sine senger.


    Vi legger ut bilder i fotoalbumet etter hvert som flere kommer inn.


    Ringerike Janitsjar Tilbake