Ringerike Janitsjar

Ringerike Janitsjar Styret Medlem Nyheter Terminliste Våre dirigenter FOTOALBUM gammel versjon Logg inn MIN SIDE

STYRET:
Leder Tore Aasen tore.g.aasen@gmail.com   tore.g.aasen@gmail.com
Nestleder Merete Gustavsen Jensen merete.g.jensen@no.abb.com   merete.g.jensen@no.abb.com
Sekretær Cecilie Iren Helltun cecilie69@live.no   cecilie69@live.no
Kasserer Lars Jørgensen lars.jorgensen@norconsult.com   lars.jorgensen@norconsult.com
Materialforvalter Linda Selte Øverby linda@mt-klima.no   linda@mt-klima.no
Leder musikkutvalg Wenche Sørensen wenche.sorensen@online.no   wenche.sorensen@online.no
Uteleder Ole H. Krokstrand he-kroks@online.no   he-kroks@online.no
Musikkutvalg Vigdis  Rubach vigdis.rubach@ringerike.kommune.no   vigdis.rubach@ringerike.kommune.no
Knut Skjervheim knusk@yahoo.com   knusk@yahoo.com


Ringerike Janitsjar Tilbake