Ringerike Janitsjar

Ringerike Janitsjar Styret Medlem Nyheter Terminliste Våre dirigenter FOTOALBUM gammel versjon Logg inn MIN SIDE

STYRET:
Leder Tore Aasen tore.g.aasen@gmail.com   tore.g.aasen@gmail.com
Nestleder Per Gjestad per@pe-to.no   per@pe-to.no
Sekretær Cecilie Iren Helltun cecilie.helltun@outlook.com   cecilie.helltun@outlook.com
Kasserer Lars Jørgensen lars.jorgensen@norconsult.com   lars.jorgensen@norconsult.com
Materialforvalter Linda Selte Øverby linda@mt-klima.no   linda@mt-klima.no
Instrumentforvalter Ole Ingvald Storeide ole.ingvald@outlook.com   ole.ingvald@outlook.com
Leder musikkutvalg Anne W. Dahle anne_w_d_olsen@hotmail.com   anne_w_d_olsen@hotmail.com
Styremedlem Ole H. Krokstrand he-kroks@online.no   he-kroks@online.no
Musikkutvalg Anne Drugli  anne.drugli@gmail.com   anne.drugli@gmail.com
Knut Skjervheim knusk@yahoo.com   knusk@yahoo.com


Ringerike Janitsjar Tilbake